Wymiana

1. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru, jeśli kolor lub rozmiar jest nieodpowiedni. Koszty wysyłki odsyłanego towaru pokrywa Kupujący, a Sklep wysyła na swój koszt wymieniony produkt.

2. Wymieniany produkt nie może nosić śladów jakiegokolwiek użytkowania, musi podsiadać metkę oraz oryginalne opakowanie. Produkt musi być należycie zabezpieczony na czas przesyłki.

3. Prośba o wymianę może być złożona telefonicznie (501262751) lub e-mailem na adres:

zamowienia@lulibu.pl

 
Kupujący zobowiązany jest do odesłania towaru na adres:

LULIBU Agnieszka Pietrak
ul. Ogrodowa 6
05-230 Kobyłka

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

4. Koszty wymiany dzielimy między Kupującego a Sklep. Kupujący zwraca nam przedmiot na wymianę na własny koszt, Sklep odsyła prawidłowy przedmiot na własny koszt.

Reklamacja

1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zakupionego towaru, gdy zostanie stwierdzona wada fabryczna, niezgodność towaru z towarem zawartym w zamówieniu lub towar posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu*.

* W razie przesyłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest dokładnie sprawdzić przesyłkę (art. 545 §2 Kodeksu Cywilnego). W przypadku uszkodzenia Sprzedawca zaleca sporządzić protokół uszkodzenia w obecności Kuriera oraz natychmiast należy powiadomić Sprzedawcę o zaistniałym fakcie. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz osoby, która za uszkodzenia jest odpowiedzialna.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie, e-mailem na adres:

zamowienia@lulibu.pl

 
Kupujący zobowiązany jest do odesłania towaru wraz z dokumentem zakupu oraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (wysyłamy mailowo po zgłoszeniu reklamacji) na adres:

LULIBU Agnieszka Pietrak
ul. Ogrodowa 6
05-230 Kobyłka

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy. Gdy będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaproponuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru są zwracane po pozytywnym rozpoznaniu reklamacji.
4. Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczanych z zamówieniem a oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 
Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Każdy Kupujący ma prawo jako Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny. Kupujący ma na odstąpienie umowy 14 dni od dnia odebrania zamówienia.
2. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym (nieużywanych, czystych, z metkami, pozbawionych zapachu kremu lub perfum) wraz z dokumentem sprzedaży, tj. rachunkiem/ paragonem oraz wypełnionym Formularzem Zwrotu (do uzyskania drogą mailową lub można posłużyć się ogólnym wzorem) w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.
3. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, bez dowodu zakupu, bez metek, ubrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.
4. Klient odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt, koszt ten nie podlega zwrotowi. Sklep nie pobiera przesyłek za pobraniem.
5. Towar zabezpieczony przed uszkodzeniem należy odesłać na adres:

LULIBU Agnieszka Pietrak
ul. Ogrodowa 6
05-230 Kobyłka

6.    Sklep gwarantuje zwrot pieniędzy za Towar wraz z kosztami przesyłki (kwota najtańszej formy wysyłki dostępnej w Sklepie) przez Kupującego przy zakupie Towaru. Zwrot następuje w ciągu 14 dni roboczych w sposób w jaki zostało opłacone zamówienie lub na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.  W przypadku zwrotu części produktów z zamówienia z darmową dostawą, jeśli realne zakupy nie przekraczają progu kwalifikującego do darmowej dostawy, zwrot należności zostanie pomniejszony o koszty dostawy zamówienia pierwotnego. Kwota dostawy zależy od wybranej opcji wysyłki przez Kupującego.
8.    W przypadku pozostałych Kupujących nie posiadających statusu Konsumenta zasady terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mail: sklep@lulibu.pl