Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy LULIBU , prowadzony pod domenami www.lulibu.pl oraz www.lulibu.com.pl (dalej zwaną Witryną) przez firmę "LULIBU" Agnieszka Pietrak z siedzibą w Kobyłce, przy ulicy Ogrodowej 6 (dalej zwanego Sklepem).
 2. Administratorem danych osobowych www.lulibu.pl oraz www.lulibu.com.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Klientów jest:


"LULIBU" Agnieszka Pietrak
ul. Ogrodowa 6
05-230 Kobyłka
NIP: 125-119-39-07
REGON: 017454280

 1. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.
 2. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności swoich Klientów i ochrony udzielonych przez nich informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Przetwarzając dane osobowe Klientów Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe

 1. Sklep będzie od Klientów zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
  a) nazwisko i imię,
  b) adres zamieszkania,
  c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  d) adres poczty elektronicznej,
  e) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@lulibu.pl
 2. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i produktów prezentowanych w Sklepie.
 4. Dane osobowe Klientów, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych produktów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, itp.) na potrzeby dostarczenia produktów do Klienta.

Newsletter

 1. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie newslettera. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.
 2. Z usługi tej mogą również skorzystać użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie, poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera, dostępny na stronach Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
 3. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).
 4. Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach newslettera były wysyłane nie częściej niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Klienta.

Pliki typu cookie

1. Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa plików cookies. Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu.

Państwa obowiązki

 1. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Klienta dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich. Podjęte przez Sprzedawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Klienta o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym, Klient powinien się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.